Make your own free website on Tripod.com

نشاط المعلم                                                

 تقسيم الطلاب إلى مجموعات

تحديد المصادر وخطة العمل

تبادل المعلومات وتنسيقها

الإشراف على عرض المعلومات وتقويمها